SAP HR Destekli İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

SAP HR Destekli İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

Eğitim İçeriği

Ne hedefliyoruz?

Günümüzde kurumsallaşma yolunda olan tüm organizasyonların rekabette üstünlükler sağlaması ve doğru stratejiler geliştirmesi için güçlü insan kaynakları politikaları oluşturmaları gerekir. Etkili İletişim ve en yaygın kullanım alanına sahip ERP yazılımı SAP HR ile entegre edilen eğitimimizde; Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı ve temel uygulamaları ayrı ayrı incelenecektir. ‘Diksiyon ve etkili iletişim teknikleriyle iletişim becerilerinizin gelişmesini hedeflediğimiz eğitimimizde; güncel insan kaynakları süreçlerini teknolojiyle birleştirerek, sektörün ihtiyacı olan insan kaynakları profesyonellerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

Nasıl bir içerik?

1. DERS: Diksiyon ve Etkili İletişim

 • Doğru Türkçe kullanımı
 • Vurgu ve tonlama
 • Artikülasyon (boğumlama)
 • Doğru nefes ve diyafram teknikleri
 • Doğru dil ve dudak kullanımı
 • Beden dili

2. DERS: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İnsan Kaynakları Yönetimin tanımı amaçları
 • İnsan Kaynakları Yönetimin amaçları nelerdir?
 • İnsan Kaynakları Yönetimin tarihsel gelişimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimin temel ilkeleri nelerdir?
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin firmaya katkıları nelerdir?
 • İşletmelerin vizyon misyon, stratejik hedefleri nelerdir?

3. DERS: İş Analizi ve Görev Tanımı

 • İş Analizi nedir. amaçları nelerdir?
 • İş Analizinden elde edilen Bilgi Türleri nelerdir?
 • İş Analizcileri seçimi ve eğitim süreçleri nelerdir?
 • İş Analizi Kullanılan Yöntemler nelerdir?
 • İşletmelerde uygulamalı iş analizi süreçleri iş analizi nasıl olmalıdır?
 • Görev Tanımı nasıl oluşturulmalı?
 • Görev Tanımları içeriği nasıl olması dikkat edilmesi gerekenler
 • İş Mahkemelerinde İş analizi ve Görev tanımının etkileri nelerdir?

4 ve 5. DERS: Performans Yönetim Sistemi

 • Performans Değerlendirme nedir?
 • Performans Değerlendirme süreci, amaçları nelerdir?
 • Performans Yönetim sistemi nedir?
 • Performans değerlendirme süreci nasıl belirlenir?
 • Performans değerlendirme yöntemleri
 • Uygulamalı olarak performans değerlendirme sisteminin kurulması
 • Performans değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesi
 • Performans değerlendirme prosedürlerin oluşturulması

6. DERS: Eğitim ve Geliştirme

 • Eğitim ve geliştirme tanımları nelerdir?
 • Eğitim Yönetimi süreci
 • İşletmelerde Eğitim ve geliştirme amaçları
 • İşletmelerde yıllık eğitim planlamasını oluşturulması
 • Eğitim ihtiyacının analizi aşamaları
 • Eğitim Prosedürünün hazırlanması
 • Eğitim bütçesinin hazırlanması
 • Oryantasyon eğitim süreçleri
 • İşbaşı eğitim ve iş dışı eğitim Yöntemleri

7. DERS: İnsan Kaynakları Planlaması ve Kadrolama

 • İş gücü genel envanteri
 • İş gücü beceri envanteri
 • Personel değişim oranı (tunover)
 • Devamsızlık oranı (discontinuity)
 • Yeniden yerleştirme şemaları
 • İnsan Kaynakları iş gücü planlamasının oluşturulması

8 ve 9. DERS: Personel Seçimi ve Mülakat Teknikleri – “Yetkinlik Bazlı Mülakat”

 • İş Gören Bulma ve Seçmenin Önemi
 • İş Gören Bulma Teknikleri nelerdir?
 • İşletmelerde ise alim ve yerleştirme süreçlerin yönetimi
 • Mülakat nedir?
 • Personel seçimimde Mülakat Yöntemleri nelerdir?
 • Yetkinlik bazlı mülakat nedir? Nasıl yapılır?
 • Mülakat uygulamaları

10. DERS: İş Hukuku

 • İş Hukukunun Tanımı
 • İş Hukukunun Temel İlkeleri
 • İş Hukukunun Kaynakları
 • Bireysel İş Hukukunun Uygulama Alanları
 • İş Hukuku ile İlgili Genel Tanımlar
 • İş Sözleşmesi
 • İş Sözleşmesinde Şekil
 • İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları
 • İşverenin işçi Sözleşmesinden Doğan Borçları
 • Ücretin Tanımı ve Özellikleri
 • Ücret Sistemleri
 • Ücretin Belirlenmesi
 • Ücretin Ödenme Şekli
 • Ücretin Ödenme Yeri
 • Avans
 • Ücretin Korunması
 • Çalışma Süreleri
 • Telafi Çalışma Süresi
 • Çalışma Süresinden Sayılan Haller
 • Fazla Çalışma
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • Gece Çalışması
 • Dinlenme Süreleri
 • Ücretli Tatil ve İzinler
 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
 • Süreli Fesih (Bildirimli Fesih)
 • Çalışma Belgesi
 • Kıdem Tazminatı
 • Sendika
 • İşçi Sendikasına Üye Olma Hakkı
 • Toplu İş Sözleşmesi

11 ve 12. DERS: Personel Özlük İşleri ve Bordro

 • Bordro. Puantaj nedir?
 • Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir
 • Çalışma türleri nelerdir?
 • Günlük, Aylık Puantaj nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?
 • İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Yapılan bordroların ve Çarşaf Bordroların kontrol edilmesi.
 • İşveren maliyetlerin hesaplanması
 • Brütten Nete - Netten Brüte- 
 • Normal çalışanların bordro hesaplaması,
 • Emekli çalışanların bordro hesaplaması,
 • Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
 • Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,
 • Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,
 • SGK tavanı asan personelin bordrosu,
 • Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,
 • Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
 • SGK tavanı asan personelin takip eden aylardaki bordrosu,
 • Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?
 • Gelir vergisi matrahı oranların bordro uygulamaları,
 • Kümülatif Gelir Vergisi matrahının oluşumu ve bordrolama sonucunda etkisi.
 • Personel Özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
 • Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
 • Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?
 • İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.
 • Kıdem Tazminatına hak kazandıran haller.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatının hesaplanması.
 • Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
 • Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

13, 14, 15 ve 16. DERS: SAP HR

 • SAP HR genel çalışma mantığı
 • Personel işe giriş-çıkış işlemleri
 • Personel ana verileri ve zaman verileri bakımı
 • Organizasyon yönetimi
 • Zaman yönetimi (puantaj) ve raporlamaları
 • Yıllık izin işlemleri ve raporlamaları
 • İzin ve raporların sisteme işlenmesi
 • Maaş çalışmaları ve bordro yönetimi
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları
 • Raporlamalar

NEREDE Eğitim?

Genel Katılıma açık eğitimler modern altyapı ile donatılmış KAYNES şubelerindeki eğitim salonlarında düzenlenmektedir. Firmaların özel eğitim taleplerinde, uygun ortam sağlanması durumunda firma yerinde eğitimler düzenlenmektedir.

NASIL Bir Sertifika?

Eğitim sonunda katılımcılara KAYNES Eğitim tarafından hazırlanan Katılım veya Başarı Sertifika Belgeleri verilmektedir.

KİM Eğitim Veriyor?

Eğitimde sektör profesyoneli uzmanlar katılımcılarla buluşturulmaktadır. KAYNES eğitmenleri iş dünyası içerisinden gelen, konusunu bizzat uygulamış eğitmenlerden seçilmektedir.

KİMLER Katılmalı?

Ön lisans ve Lisans işletme, iletişim, psikoloji, muhasebe, maliye, halka ilişkiler, iktisat ve benzeri bölüm mezunları, okuyan öğrenciler ve kendisini insan kaynakları alanında geliştirmek isteyen ve kariyer yapmak isteyen herkes katılabilir.

Kayıt Ol

Egitim kaliteniz ve olanaklariniz için tesekkür ederim.

Haydar Aktas

Bilseydim daha önce gelirdim. :)

Gamzegül Köse

Eğitim kalitesi gerçekten üst düzey idi. Sn Eğitmenimiz Halime Hocam'a ve Kaynes Çalışanlarına Teşekkür ederim.

Haydar Aktaş

Eğitim tartışmasız mükemmeldi çünkü hocamız Güler yüzlü ve anlayışla anlatımlar yapıyordu

Pınar KESKİN

Eğitimciler ve tüm çalışanlar olarak KAYNES üst düzey bir firma. Eğitimlerden çok memnunum.

Büşra ÖZKAN

Eğitim ve eğitmen kalite profiliniz gayet yüksek. Soru ve sorunlarımıza doyurucu cevaplar aldık. Teşekkür ediyoruz.

Fatih KARABULUT

Yeni binasıyla beraber büyük bir kurumsallık kazandılar. Aldığım eğitim ve hocadan memnunum.

Enes YILDIZ

Firma olarak gördüğümüz ilgi den son derece memnunuz.Eğitim yelpazesinin genişliği bizleri rahatlatıyor, arayış içine girmemizi önlüyor.

Voletur

Eğitimden yaklaşık 1 ay sonra Kroman Çelik Sanayi AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanlığı pozisyonunda ise başladım. Benim kariyer hayalim gerçek oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum.

Bahadır ÇALIK

Kaynes in daimi öğrencilerinden olmak güzel öğrendikçe gelişiyor insan geliştikçe de bilinçleniyor...Sırada ki ne olsa acaba:)

Kezban ÜNLÜ

Burada aldığım eğitimlerin, endüstriyel alanda en çok gereksinim duyulan eğitimler olması ayrıca eğitimcilerin büyük tecrübelere sahip ve alanında uzman olmaları beni kısa bir süre içinde aranan bir mühendis haline getirdi. Teşekkürler Kaynes :)

Yücel ÇİFTÇİ

Son derece çözüm odaklı bir eğitim yuvası! Tüm kadro ile yıllar önce den tanışıyormuşum gibi.Sadece eğitimi sunmakla kalmayıp iş bulmam için yardım eden tüm Kaynes kadrosuna Teşekkür ederim.

Damla KARA

CSWA Sertifikalı hocalardan eğitim almak çok faydalı oldu. Oluşturduğunuz modern salonlar ve aile ortamında eğitim almak çok keyifliydi.

Ozan Temel

Gebzede Hidrolik Pnömatik eğitimi ve Solidworks kursu ile eksiklerimi tamamladım,tüm ekibinize teşekkür ederim.

Alper Aydın Makina Mühendisi

Hızlı çözümünüz için size ne kadar teşekkür etsem azdır, Çok sağolun.

Telcoset

Mesleki Eğitim departmanınıza çok teşekkür ederim. İnanılmaz büyük destek oldunuz bana.

Gökçe Bayar - Form Plast

Aldığım kurs ile kendime güvenim arttı, yeni bir iş bulmama vesile olduğunuz için teşekkür ederim.

Murat Mercan - Makina Mühendisi

Kurslarım devam ederken iş bulmama yardımcı olan Kaynes yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Sevgi ARSLAN - İnşaat Paketi

Kimyager olmama rağmen programı çok hızlı bir şekilde öğrendim.Herkese teşekkür ederim.

Erol Güven - Solidworks Kursu

Makina Paketi kurslarında bol uygulama ve önerilen kaynaklar çok iyi oldu,tüm eğitmenlerimize teşekkürler.

Emin Erdem - Makin Mühendisi

Hızlı belgelendirme için tüm Kaynes ekibine teşekkür ederiz.

Rayno ltd.
Telefon: 0850 888 59 67
Hacı Halil Mh 1225/1 Sk No:10
41400 Gebze/Kocaeli