SRC Belgesi

SRC Belgesi

Eğitim İçeriği

SRC 1 BELGESİ NEDİR?

Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin almakla yükümlü olduğu mesleki yeterlilik belgesidir. SRC 1 belgesi uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan sürücüler  ve otobüs, minibüs gibi ticari araçları kullanan sürücüler için zorunludur. SRC 1 belgesini alan sürücüler SRC 2 Belgesini de almış sayılırlar.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne madde 34 e göre bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar şunlardır;

 • Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,
 • İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,
 • Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış, 66 yaşından gün almamış olmaları,
 • Şoförlük mesleğine uygunluk bakımından bedensel ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları (psikoteknik raporu),
 • Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullanan şoförlerin, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
 • Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları şarttır.?

SRC 1 Belgesini Kimler Almalıdır?

Src 1 Belgesini yönetmeliğin 34. maddesinde belirtilen "şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar" 'a sahip olan herkes src alabilir.

SRC 1 Belgesi Nasıl Alınır?

Bir sürücü belgesine sahip olan ve ticari araç kullanmak isteyen sürücüler, 4925 Sayılı Taşıma Yönetmeliği’ne göre  taşımacılık iş kolunda gerekli bir mesleki yeterlilik belgesi olan SRC belgesini almakla yükümlüdür. 40 saat süren bir eğitim sonrasında başarılı olmaları durumunda, kişiler SRC 1 Belgesini almaya hak kazanırlar.

 Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • 2 Adet fotoğraf
 • Ehliyet fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Durumunuza göre diploma veya öğrenci belgesi fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Eğitim başvuru formu

SRC 1 Belgesi Eğitimi İçeriği Nedir?

40 saat süren SRC1 Uluslararası ve Ulusal Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği ve Kalite Müşteri Memnuniyeti
 • İş Organizasyonu
 • Aracın Yolculuk Öncesi sürüş Hazırlığı
 • Yolcu Taşıma Kuralları
 • Güvenli Sürüş Teknikleri
 • Trafik Kuralları ve Cezalar
 • Trafik Adabı
 • İletişim Teknolojileri ve Harita
 • Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
 • Mesleki Gelişim
 • Yolcu Taşıma (Trafik, Ulaştırma ve Turizm) Mevzuatı
 • Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
 • Trafik ve Davranış Psikolojisi
 • İlk Yardım

Sınavsız SRC 1 Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?


25.02.2003 tarihinden önce alınmış C-D-E sınıfı ehliyeti olan sürücüler, 66 yaşından gün almadıkları sürece sınavsız SRC 1 ve SRC 3 Belgesi için başvuruda bulunabilirler.

SRC 2 BELGESİ NEDİR?

Yurt içi yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin almakla yükümlü olduğu mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC 2 Belgesini Kimler Alabilir?

SRC 1 belgesi alan şoförlerin SRC 2 belgesi almaları gerekmez, çünkü SRC 1 belgesi olan şoförler aynı zamanda SRC 2 belgesine de sahip olurlar. Dolmuş şoförleri, taksi şoförleri, okul servisi ya da personel servisi şoförleri, şehir içi ya da şehirlerarası otobüs kullanan şoförler SRC 2 belgesi almalıdır.

SRC 2 Belgesi Nasıl Alınır?

Bir sürücü belgesine sahip olan ve ticari araç kullanmak isteyen sürücüler, 4925 Sayılı Taşıma Yönetmeliği’ne göre  taşımacılık iş kolunda gerekli bir mesleki yeterlilik belgesi olan SRC belgesini almakla yükümlüdür. 36 saat süren bir eğitim sonrasında başarılı olmaları durumunda, kişiler SRC 2 Belgesini almaya hak kazanırlar.

Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • 2 Adet fotoğraf
 • Ehliyet fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Durumunuza göre diploma veya öğrenci belgesi fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Eğitim başvuru formu

SRC 2 Belgesi Eğitimi İçeriği Nedir?

 • Çalışma ve Dinlenme Süreleri
 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
 • Harita Okuma Bilgisi
 • İletişim Teknolojileri
 • Davranış Psikolojisi
 • Güvenli sürüş teknikleri
 • Ulaştırma Mevzuatı
 • Trafik Kuralları, Cezalar
 • Trafik Kazalarının Önlenmesi
 • Turizm Taşımacılığı
 • İlk Yardım
 • Araç Bilgisi İle Ekonomik Araç Kullanımı
 • Düzenli Yolcu Taşımacılığı

Sınavsız SRC 2 Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

25.02.2003 tarihinden önce alınmış C-D-E sınıfı ehliyeti olan sürücüler, 66 yaşından gün almadıkları sürece sınavsız SRC 2 Belgesi için başvuruda bulunabilirler.

SRC 3 BELGESİ NEDİR?

Uluslararası eşya veya kargo taşımacılığı yapan şoförlerin almaları gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC 3 Belgesini Kimler Alabilir?

Kamyon, çekici, tır, kamyonet, pikap ve panelvan gibi araçları kullanan sürücüler SRC 3 belgesi almakla yükümlüdürler. SRC 3 belgesi alan şoförlerin SRC 4 belgesi almaları gerekmez, çünkü SRC 3 belgesi olan şoförler aynı zamanda SRC 4 belgesine de sahip olurlar.

SRC 3 Belgesi Nasıl Alınır?

Bir sürücü belgesine sahip olan ve ticari araç kullanmak isteyen sürücüler, 4925 Sayılı Taşıma Yönetmeliği’ne göre  taşımacılık iş kolunda gerekli bir mesleki yeterlilik belgesi olan SRC belgesini almakla yükümlüdür. 41 saat süren bir eğitim sonrasında başarılı olmaları durumunda, kişiler SRC 3 Belgesini almaya hak kazanırlar.

Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • 2 Adet fotoğraf
 • Ehliyet fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma
 • Adli sicil kaydı
 • Eğitim başvuru formu

SRC 3 Belgesi Eğitimi İçeriği Nedir?

 • Güvenli sürüş teknikleri
 • Ulaştırma Mevzuatı
 • Trafik Kuralları, Cezalar
 • Trafik Kazalarının Önlenmesi
 • Çalışma ve Dinlenme Süreleri
 • Davranış Psikolojisi
 • İletişim Teknolojileri
 • Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 • Güzergah ve Geçiş Belgeleri
 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
 • Harita Okuma Bilgisi
 • İlk Yardım
 • Araç Bilgisi İle Ekonomik Araç Kullanımı

Sınavsız SRC 3 Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

C–D–E sınıfı ehliyetinizi 05/02/2003 tarihinden önce aldıysanız, SRC 1 ve SRC 3 belgesi için başvurabilirsiniz. 2003 yılından önce ehliyete sahip olan sürücüler, sınavsız SRC belgesini almaya hak kazanabilirler.

SRC 4 BELGESİ NEDİR?

Yurt içi eşya veya kargo taşımacılığı yapan şoförlerin almaları gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC 4 Belgesini Kimler Alabilir?

Kamyonet, çekici ve kamyon gibi araçları kullanan şoförler bir mesleki yeterlilik belgesi olan SRC 4 belgesi almakla yükümlüdürler. Sürücüler 36 saat süren bir eğitim sonrası, sınavda başarılı olmaları durumunda bu belgeyi almaya hak kazanırlar. SRC 3 Belgesine sahip olan adaylar SRC 4 Belgesi de almış sayılırlar.

SRC 4 Belgesi Alma Şartları Nelerdir?

Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;

 • Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,
 • İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,
 • Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
 • Büyük otobüs kullananlarının 66 yaşından gün almamış olmaları,
 • Şoförlük mesleğine uygunluk bakımından bedensel ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları(psikoteknik raporunu),
 • Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları(ADR Belgesi),
 • Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları şarttır.

Eğer ehliyetinizi 2003 yılından sonra aldıysanız, Mesleki Yeterlilik Sınavı ( SRC, UDY, ODY ) eğitimi veren kurumlardan ilgili eğitimi tamamlamanız ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Ulaştırma bakanlığı tarafından yapılan sınavdan geçmek zorundasınız.
66 Yaşından büyük kimseler, SRC belgesi alamazlar.

Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • 2 Adet fotoğraf
 • Ehliyet fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Durumunuza göre diploma veya öğrenci belgesi fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Eğitim başvuru formu

SRC 4 Belgesi Eğitimi İçeriği Nedir?

 • Güvenli sürüş teknikleri
 • Ulaştırma Mevzuatı
 • Trafik Kuralları, Cezalar
 • Trafik Kazalarının Önlenmesi
 • Çalışma ve Dinlenme Süreleri
 • Davranış Psikolojisi
 • İletişim Teknolojileri
 • Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 • Güzergah ve Geçiş Belgeleri
 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
 • Harita Okuma Bilgisi
 • İlk Yardım
 • Araç Bilgisi İle Ekonomik Araç Kullanımı

Sınavsız SRC 4 Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Mesleki yeterlilik sınavına girmeden SRC 4 belgesi almak için;
B sınıfı ehliyetinizi 23 Şubat 2003 tarihinden önce aldıysanız, SRC 2 ve SRC 4 belgesi için başvurabilirsiniz.

 

Kayıt Ol

Egitim kaliteniz ve olanaklariniz için tesekkür ederim.

Haydar Aktas

Bilseydim daha önce gelirdim. :)

Gamzegül Köse

Eğitim kalitesi gerçekten üst düzey idi. Sn Eğitmenimiz Halime Hocam'a ve Kaynes Çalışanlarına Teşekkür ederim.

Haydar Aktaş

Eğitim tartışmasız mükemmeldi çünkü hocamız Güler yüzlü ve anlayışla anlatımlar yapıyordu

Pınar KESKİN

Eğitimciler ve tüm çalışanlar olarak KAYNES üst düzey bir firma. Eğitimlerden çok memnunum.

Büşra ÖZKAN

Eğitim ve eğitmen kalite profiliniz gayet yüksek. Soru ve sorunlarımıza doyurucu cevaplar aldık. Teşekkür ediyoruz.

Fatih KARABULUT

Yeni binasıyla beraber büyük bir kurumsallık kazandılar. Aldığım eğitim ve hocadan memnunum.

Enes YILDIZ

Firma olarak gördüğümüz ilgi den son derece memnunuz.Eğitim yelpazesinin genişliği bizleri rahatlatıyor, arayış içine girmemizi önlüyor.

Voletur

Eğitimden yaklaşık 1 ay sonra Kroman Çelik Sanayi AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanlığı pozisyonunda ise başladım. Benim kariyer hayalim gerçek oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum.

Bahadır ÇALIK

Kaynes in daimi öğrencilerinden olmak güzel öğrendikçe gelişiyor insan geliştikçe de bilinçleniyor...Sırada ki ne olsa acaba:)

Kezban ÜNLÜ

Burada aldığım eğitimlerin, endüstriyel alanda en çok gereksinim duyulan eğitimler olması ayrıca eğitimcilerin büyük tecrübelere sahip ve alanında uzman olmaları beni kısa bir süre içinde aranan bir mühendis haline getirdi. Teşekkürler Kaynes :)

Yücel ÇİFTÇİ

Son derece çözüm odaklı bir eğitim yuvası! Tüm kadro ile yıllar önce den tanışıyormuşum gibi.Sadece eğitimi sunmakla kalmayıp iş bulmam için yardım eden tüm Kaynes kadrosuna Teşekkür ederim.

Damla KARA

CSWA Sertifikalı hocalardan eğitim almak çok faydalı oldu. Oluşturduğunuz modern salonlar ve aile ortamında eğitim almak çok keyifliydi.

Ozan Temel

Gebzede Hidrolik Pnömatik eğitimi ve Solidworks kursu ile eksiklerimi tamamladım,tüm ekibinize teşekkür ederim.

Alper Aydın Makina Mühendisi

Hızlı çözümünüz için size ne kadar teşekkür etsem azdır, Çok sağolun.

Telcoset

Mesleki Eğitim departmanınıza çok teşekkür ederim. İnanılmaz büyük destek oldunuz bana.

Gökçe Bayar - Form Plast

Aldığım kurs ile kendime güvenim arttı, yeni bir iş bulmama vesile olduğunuz için teşekkür ederim.

Murat Mercan - Makina Mühendisi

Kurslarım devam ederken iş bulmama yardımcı olan Kaynes yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Sevgi ARSLAN - İnşaat Paketi

Kimyager olmama rağmen programı çok hızlı bir şekilde öğrendim.Herkese teşekkür ederim.

Erol Güven - Solidworks Kursu

Makina Paketi kurslarında bol uygulama ve önerilen kaynaklar çok iyi oldu,tüm eğitmenlerimize teşekkürler.

Emin Erdem - Makin Mühendisi

Hızlı belgelendirme için tüm Kaynes ekibine teşekkür ederiz.

Rayno ltd.
Telefon: 0850 888 59 67
Hacı Halil Mh 1225/1 Sk No:10
41400 Gebze/Kocaeli