Teknik Ara Kademe Yönetici Eğitimi

Teknik Ara Kademe Yönetici Eğitimi

Eğitim İçeriği

Teknik Ara Kademe Yönetici Eğitimi

Modül.1 / Liderlik ve Yöneticilik 

 • Liderlik ve Yöneticiliğe farklı bir bakış
 • Motivasyon tarzına göre liderlik modelleri
  • Otoriter liderlik
  • Serbest bırakıcı liderlik
  • Demokratik liderlik
 • Niteliklere göre liderlik modeli
 • Davranışsal liderlik modelleri
  • Cılız Liderlik
  • Şehir Kulübü Liderliği
  • Orta Yolcu Liderlik
  • Göre Liderliği
  • Ekip Liderliği
 • Durumsal liderlik modeli
 • Değişen çevresel koşullara ve küreselleşen dünya için geçerli olan Değişimci Reformist liderlik,
 • Yönetici kimdir?
 • Yönetici tipleri
  • Güvensiz yönetici
  • Ürkek yönetici
  • Dik kafalı yönetici
  • Kibirli yönetici
  • Mükemmeliyetçi yönetici
 • Peki.! Ben kimim?
  • Kişiliğim,
  • Zekâm,
  • Sosyal Stilim,
 • Bakış açım?
 • Fotografik Dil ile anlatım ve farkındalık

Modül.2 / İletişim (1/2 Gün)

 • İletişim nedir?
 • İletişim süreci,
 • İletişimin Temelleri
  • Algı, anlama,
  • Beden dili,
  • Ses tonu gibi temel iletişim becerilerini geliştirme,
 • İletişim araçları,
  • Sözlü İletişim,
  • Yazılı İletişim,
 • Zor insanlarla iletişim kurma ve başa çıkabilme yöntemleri,
 • İletişimde Davranış Biçimleri
 • Empati

Modül.3 / Ekip Çalışması (1/2 Gün)

 • Ekip Nedir?
 • Neden Ekip Çalışması?
 • Ekip Çalışmasına Dayalı
 • Yönetim
 • Kuruluş Evresi
 • Karışıklık ve Karmaşa Evresi
 • Biçimlendirme Evresi
 • Başarı Evresi
 • Dağılma Evresi
 • Başarılı Ekip Kurma
 • Amaç Birliği
 • Vizyon
 • Strateji
 • Güçlendirme
 • Davranış ve Tutumlar
 • İletişim
 • Üstün Performans
 • Moral
 • Ekip Çalışmasının Yararları

Modül.4 / Problem Çözme Teknikleri (1/2 Gün)

 • Kök neden analizinin ilkeleri,
 •  Problemin tanımı
 •  Problem nasıl çözülür?
 •  Kök neden analizi
 •  Problemlerin nedenleri
 • Kök neden analizinin değerlendirilmesi,
 •  Problemi anlama
 •  Muhtemel nedenleri belirleme
 •  Bilgi toplama (5N+1K)
 •  Kanıt ve verilerin analizi
 • Kök neden analizi bazlı düzeltici faaliyetlerinin uygulanması.
 • Kök neden analizi teknikleri.
 •  Hata ağacı analizi.
 •  Olay ağacı analizi
 •  Papyon (Bow Tie) Analizi
 •  Hata türü ve etkileri analizi,
 •  Ishikawa (Sebep-Sonuç) diyagramı.
 •  Pareto analizi.
 •  Altı şapkalı düşünme.
 •  5 Neden
 • Kök sebebi elimine etme ve ortadan kaldırma
  • Kaizen,
  • Kalite Çemberleri

Modül.5 / 5s İşyerinde Düzen ve Temizlik (1/2 Gün)

 • 1S Tertip: Gereksiz, kullanılmayan malzeme/tezgah/alet vb. şeylerin ayıklanması,
 • 2S Düzen: Malzemeler için en güvenli ve en etkin yerlerin belirlenip düzenlenmesi,
 • 3S Temizlik: Fabrika içinin ve dışının temizlenmesi,
 • 4S Standartlaştırma: İlk üç adımda elde edilen koşulların standartlaştırılması,
 • 5S Eğitim ve Disiplin: 5S alanında tanımlanan standartların alışkanlık haline getirilmesi, çalışanların 5S düşünce tarzını her yerde kullanmaları,
 • Seminer 5S’in adımlarının yanı sıra 5S’in başarı koşulları, belirlenen alanlarda 5S başlatılması için kullanılacak yöntemler de anlatılmaktadır.
 • 6S Emniyet,
 • 7S Güvenlik
 • Eczacıbaşı – İpek Kağıt uygulamaları video film gösterimi

Modül.6 / Fabrika Ortamında Stres (1/2 Gün)

 • Stres nedir?
 • Endişe ve stres
 • Strese neden olan faktörler
 • Stres belirtileri
  • Fiziksel
  • Psikolojik,
  • Davranışsal
 • Stresle başa çıkmanın yolları
 • İşyerinde çatışma
 • Olumlu çatışma – Olumsuz çatışma
 • Stresin İş Sonuçlarına etkileri
 • Stresi nasıl yönetebilirim?

Modül.7 / Fabrika Ortamında Risk ve Önleyici Faaliyetler (1/2 Gün)

 • Risk nedir?
 • Risk kavramı ve kaynakları
 • Risk değerlendirmesi
 • İş başında risk almanın olası sonuçları
 • Önlemlerle riskleri engelleme
 • Risk Yönetimi Adımları
 • Risk Analizi Uygulaması

Modül.8 / Günlük Yönetim Araçları (1/2 Gün)

 • Günlük Olayların Değişkenliğini Anlamak
 • Üretim Sahasında Günün Yönetimi İçin Araçlar Kullanmak
 • SQDCME Panosu
  • Safety (İş sağlığı ve Güvenliği),
  • Quality (Kalite),
  • Delivery (Teslimat),
  • Cost (Maliyet),
  • Moral (Moral ve Motivasyon),
  • Environment (Çevre ve Atık Yönetimi),
 • Günlük Hatalardan Ders Çıkararak Öğrenme Sürecini Tetiklemek

Modül.9 / Zaman Yönetimi (1/2 Gün)

 • Zaman nedir?
 • Zamanın önemi
 • Zamanın etkin kullanımını etkileyen faktörler
 • Zaman tuzakları nelerdir? Bu tuzaklardan nasıl kurtulabilirsiniz?
 • Önceliklerin belirlenebilmesi
 • Zamanı etkin kullanmak için teknikler
 • Nasıl daha fazla üretken olunur?
 • Size daha fazla zaman verilse ne yapardınız ?
 • Planlama,  kısıtlı zamanın stresinden kurtulmanın anahtarıdır
 • Daha iyi bir zaman yönetimi için atılması gereken 5 önemli adım

Modül.10 / Toplantı Yönetimi (1/2 Gün)

 • Toplantı nedir? Ne değildir.
 • Toplantı türleri
  • Müzakere toplantısı
  •  Emir toplantısı
  •  Danışma toplantısı
  •  Eğitici toplantılar
  •  Yönlendirici toplantılar
  • Mesleki toplantılar
 • Kurumsal iletişim planı
 • Ne zaman toplantıya ihtiyaç vardır? Ne zaman yoktur.
 • Katılımcılar ve görev dağılımı,
 • Toplantı süresi,
 • Yeri,
 • Gündem Belirleme,
 • Toplantı düzeni,
 • Toplantıları etkileyen olumsuz faktörler ve başa çıkma yöntemle

Modül.11 / İş-Zaman Etüdü, Verimlilik ve Maliyet Bilinci (1/2 Gün)

 • Fabrika Ortamında İş-Zaman Etüdü,
 • İş Etüdü ve Zaman Kavramları,
 • İş Etüdünün Amacı ve Faydaları,
 • İş Etüdü Teknikleri,
 • Aşamaları,
 • Verimlilik,
 • İsraflar,
 • Verimliliği artırma yolları,
 • Verimlilik ve maliyet ilişkisi,
 • Verimliliği artırma ve maliyetleri düşürme teknikleri,
 • Verimliliği alışkanlığa dönüştürmek,
 • İşyerinde davranış ve disiplin kodlarının uygulanması yolu ile şirketin verimliliğine katkıda bulunmak,

Modül.12 / TPM ve Otonom Bakım (1/2 Gün)

 • Otonom Bakım Tanımı,
 • Otonom Bakımın 7 Adımı
  • Temizlik ve Kontrol
  • Ulaşılması Güç Noktalar ve Ulaşılabilirlik
  • Geçici Otonom Bakım Standartlarının oluşturulması
  • Genel Kontroller
  • Otonom Kontroller
  • Standardizasyon ve Görsel Pano Yönetimi
  • Tam Otonom Bakım
 • Ekip Liderlerinden ve Operatörlerden beklenen beceriler

Kayıt Ol

Eğitim kalitesi gerçekten üst düzey idi. Sn Eğitmenimiz Halime Hocam'a ve Kaynes Çalışanlarına Teşekkür ederim.

Haydar Aktaş

Eğitim tartışmasız mükemmeldi çünkü hocamız Güler yüzlü ve anlayışla anlatımlar yapıyordu

Pınar KESKİN

Eğitimciler ve tüm çalışanlar olarak KAYNES üst düzey bir firma. Eğitimlerden çok memnunum.

Büşra ÖZKAN

Eğitim ve eğitmen kalite profiliniz gayet yüksek. Soru ve sorunlarımıza doyurucu cevaplar aldık. Teşekkür ediyoruz.

Fatih KARABULUT

Yeni binasıyla beraber büyük bir kurumsallık kazandılar. Aldığım eğitim ve hocadan memnunum.

Enes YILDIZ

Firma olarak gördüğümüz ilgi den son derece memnunuz.Eğitim yelpazesinin genişliği bizleri rahatlatıyor, arayış içine girmemizi önlüyor.

Voletur

Eğitimden yaklaşık 1 ay sonra Kroman Çelik Sanayi AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanlığı pozisyonunda ise başladım. Benim kariyer hayalim gerçek oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum.

Bahadır ÇALIK

Kaynes in daimi öğrencilerinden olmak güzel öğrendikçe gelişiyor insan geliştikçe de bilinçleniyor...Sırada ki ne olsa acaba:)

Kezban ÜNLÜ

Burada aldığım eğitimlerin, endüstriyel alanda en çok gereksinim duyulan eğitimler olması ayrıca eğitimcilerin büyük tecrübelere sahip ve alanında uzman olmaları beni kısa bir süre içinde aranan bir mühendis haline getirdi. Teşekkürler Kaynes :)

Yücel ÇİFTÇİ

Son derece çözüm odaklı bir eğitim yuvası! Tüm kadro ile yıllar önce den tanışıyormuşum gibi.Sadece eğitimi sunmakla kalmayıp iş bulmam için yardım eden tüm Kaynes kadrosuna Teşekkür ederim.

Damla KARA

CSWA Sertifikalı hocalardan eğitim almak çok faydalı oldu. Oluşturduğunuz modern salonlar ve aile ortamında eğitim almak çok keyifliydi.

Ozan Temel

Gebzede Hidrolik Pnömatik eğitimi ve Solidworks kursu ile eksiklerimi tamamladım,tüm ekibinize teşekkür ederim.

Alper Aydın Makina Mühendisi

Hızlı çözümünüz için size ne kadar teşekkür etsem azdır, Çok sağolun.

Telcoset

Mesleki Eğitim departmanınıza çok teşekkür ederim. İnanılmaz büyük destek oldunuz bana.

Gökçe Bayar - Form Plast

Aldığım kurs ile kendime güvenim arttı, yeni bir iş bulmama vesile olduğunuz için teşekkür ederim.

Murat Mercan - Makina Mühendisi

Kurslarım devam ederken iş bulmama yardımcı olan Kaynes yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Sevgi ARSLAN - İnşaat Paketi

Kimyager olmama rağmen programı çok hızlı bir şekilde öğrendim.Herkese teşekkür ederim.

Erol Güven - Solidworks Kursu

Makina Paketi kurslarında bol uygulama ve önerilen kaynaklar çok iyi oldu,tüm eğitmenlerimize teşekkürler.

Emin Erdem - Makin Mühendisi

Hızlı belgelendirme için tüm Kaynes ekibine teşekkür ederiz.

Rayno ltd.
Telefon: 0850 888 59 67
Hacı Halil Mh 1225/1 Sk No:10
41400 Gebze/Kocaeli